We besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de informatie op deze website. Desondanks kan het voorkomen dat er onjuiste informatie te vinden is.

Je kunt de verhuurder niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen van het overnemen van informatie van deze site en je kunt geen rechten ontlenen aan deze informatie. Ook zijn we niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet en die het gevolg zijn van technische storingen.

Links

Vind je op onze website een link naar een andere website niet van de verhuurder? Houdt er dan rekening mee dat wij niet verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de inhoud op die site en jouw privacybescherming.

Intellectuele eigendom

De verhuurder behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.